Επισκευή – Αναβάθμιση

Με την πλήρη αντικατάσταση ανελκυστήρα θα αυξήσετε την αξία του κτηρίου σας.

Η αναβάθμιση των παλιών ανελκυστήρων είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκείμενου να εκσυγχρονιστούν και να εναρμονιστούν σύμφωνα με τα νέα πρότυπα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ώστε να διασφαλιστεί το αναγκαίο επίπεδο ασφάλειας.

Το έμπειρο προσωπικό μας, κάνοντας αυτοψία στον χώρο σας σχεδιάζει και σας παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη μελέτη λαμβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές του κτηρίου και τις δικές σας ανάγκες.

error: Προστατευόμενο Περιεχόμενο